fbpx
 • Fillers voor een veilig, langdurig resultaat!
 • 0651305688
 • mail@perfectlook.info
 • Klachtenprocedure

  Wij besteden erg veel zorg aan uw uiterlijk en doen ons uiterste best om te luisteren naar uw wensen. Wij passen de nieuwste technieken toe en scholen ons regelmatig bij.  Mocht het onverhoopt echter toch gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling dan verzoeken wij u dit ons zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

  Wij zullen uw klacht met de nodige aandacht behandelen en zullen ons uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Mocht er ondanks onze inspanning toch nog een verschil van inzicht blijven bestaan, dan kunt u zich wenden tot onze externe klachtenadviseur.

  U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

  Klachtenregeling DOKh

  Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.

  Er samen uitkomen

  Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. In veel gevallen kan zo een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de arts en zijn organisatie leren van uw feedback. Geef  bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht wilt bespreken met uw arts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren.  Uw klacht wordt hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost.
  Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

   

  Klachtopvang

  U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op en.  U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

  Klachtbemiddeling
  Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
  Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

  Spelregels

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op dokh.nl.

  Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

  Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

  Contactgegevens

  Stichting DOKh
  Afdeling Klachten en Geschillen
  Robijnstraat 6
  1812 RB ALKMAAR
  Tel: 072-520 83 25
  Website: www.dokh.nl

  Afspraak maken