fbpx
 • Fillers voor een veilig, langdurig resultaat!
 • 0651305688
 • mail@perfectlook.info
 • Privacyverklaring

  Privacy policy – PerfectLook

  Versie 1.00 – 17 mei 2018

  PerfectLook, gevestigd aan Wilgenmaat 6 9431 MC Westerbork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  www.perfectlook.info – Wilgenmaat 6 – 9431 MC – Westerbork – +31651305688

  Edward Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van PerfectLook Hij is te bereiken via mail@www.perfectlook.info

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  PerfectLook verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • –  Voor- & achternaam
  • –  Geslacht
  • –  Adresgegevens
  • –  Telefoonnummer
  • –  Bankrekeningnummer
  • –  Medische gegevens
  • –  Behandel gegevens
  • –  E-mailadres
  • –  Ip-adres
  • –  Locatiegegevens
  • –  Gegevens over de activiteit op onze websit
  • – Internetbrowser & apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@www.perfectlook.info, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  PerfectLook verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • –  Het afhandelen van uw betaling
  • –  Het bijhouden van behandelresultaten
  • –  Verplichting vanuit de (Belasting)wetgeving
  • –  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensteverlening uit te kunnen voeren
  • –  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  page1image3842976page1image2920320

  1

  Privacy policy – PerfectLook

  Versie 1.00 – 17 mei 2018

  Geautomatiseerde besluitvorming

  PerfectLook neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PerfectLook) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  PerfectLook verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en die voortvloeien uit de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

  PerfectLook bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  page2image3818112

  Soort persoonsgegeven

  Bewaartermijn

  Reden

  Surfgedrag website

  2 jaar

  Het optimaliseren van onze website en dienstverlening

  Gemaakte afspraken

  7 jaar

  page2image5853072

  Verplichting vanuit de Belastingwetgeving

  NAW gegevens

  7 jaar

  Verplichting vanuit de Belastingwetgeving

  Behandelresultaten

  15 jaar

  Resultaten monitoren om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  Schriftelijke correspondentie

  Zodra de correspondentie wordt beëindigt zal het schrijven vernietigd worden

  page2image5860144

  N.v.t.

  page2image5034272

  2

  Privacy policy – PerfectLook

  Versie 1.00 – 17 mei 2018

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Perfect Look deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PerfectLook blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PerfectLook uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Door gebruik van onze diensten gaat u automatisch akkoord met onze privacy policy.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Perfect Look gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PerfectLook gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perfect Look en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@www.perfectlook.info.

  Bedrijf

  page3image3758000

  Doel

  ClinicMinds

  Behandelgegevens opslaan en facturatie

  Online Afspraken.nl

  Verwerken van (online) gemaakte afspraken

  Realtime Register B.V.

  Hosting website / verwerken ingediende contactformulieren

  page3image3764240

  We’R Social Media B.V.

  page3image3765280

  Beheer website

  Rabobank U.A.

  Verwerken van debit card transacties

  page3image3844096page3image2935552

  3

  Privacy policy – PerfectLook

  Versie 1.00 – 17 mei 2018

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  PerfectLook wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Perfect Look neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@www.perfectlook.info.

  Perfect Look heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

  Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

  page4image3824608page4image5011424

  4

  Afspraak maken